search

Płonka Miłosz

"Człowiek morski"

drewno, wosk, wysokość 180 cm

Artysta jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1990-92 studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni rzeźby Alojzego Gryta. Studia kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka i prof. Jana Kucza, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Uzyskał również aneks do dyplomu w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Sienickiego. Na twórczość artysty duży wpływ wywarły prace rzeźbiarzy: Jędrzeja Wowry, Edwarda Sutora, Antoniego Rząsy i Władysława Hasiora, z których twórczością spotkał się we wczesnym okresie zafascynowania sztuką.