List of products by LOBI MICHA

urodził się w 1966 roku, na Syberii. Obecnie mieszka i pracuje w Rosji.
Już jako młody chłopak interesował się malarstwem, co nie do końca podobało się jego rodzicom.
Lobi studiował fizykę i matematykę na uniwersytecie, następnie po ukończeniu służby wojskowej rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych. Na jego sposób myślenia, inspirację oraz ideał piękna mieli wpływ niemieccy malarze Dürer i Holbein, jak i również flamandzkie malarstwo XV i XVI wieku.
W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często pracowali według zleceń, Micha Lobi kieruje się tylko i wyłącznie własną inspiracją. Swoje prace traktuje jako rodzaj martwej natury, gdzie zamiast waz i owoców umieszcza różne elementy i postacie z okresu średniowiecza oraz epoki nowożytnej.

Micha Lobi urodził się w 1966 roku, na Syberii. Obecnie mieszka i pracuje w Rosji.
Już jako młody chłopak interesował się malarstwem, co nie do końca podobało się jego rodzicom.
Lobi studiował fizykę i matematykę na uniwersytecie, następnie po ukończeniu służby wojskowej rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych. Na jego sposób myślenia, inspirację oraz ideał piękna mieli wpływ niemieccy malarze Dürer i Holbein, jak i również flamandzkie malarstwo XV i XVI wieku.
W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często pracowali według zleceń, Micha Lobi kieruje się tylko i wyłącznie własną inspiracją. Swoje prace traktuje jako rodzaj martwej natury, gdzie zamiast waz i owoców umieszcza różne elementy i postacie z okresu średniowiecza oraz epoki nowożytnej.
Micha: „Po pierwsze bardzo ważne jest dla mnie zapewnienie każdemu widzowi jego własnego skojarzenia w połączeniu z każdym obrazem. Można to porównać do utworu muzycznego, który wywołuje u każdego z nas inne emocje.”
Lobi koncentruje swoją działalność artystyczną głównie na malarstwie olejnym, ale także jako ilustrator, grafik i portrecista osiągnął coś naprawdę niesamowitego.
 
 
Micha Lobi was born in Siberia in 1966, and lives and works in Russia. Already as a boy he enjoyed painting against the advice of his parents.  
 
Lobi studied Physics and Mathematics at the university, then after military service, he entered the academy of arts. His thoughts and inspiration, but also his ideal of beauty have been influenced by the German painters Dürer and Holbein, as well as by Flemish art of the 15th and 16th century.
 
In contrast to the medieval painters, who often worked by order, Micha Lobi paints only following his inspiration. He contemplates his works as a kind of still life, where he puts instead of vases and fruits different elements and figures from the Middle Ages and the modern epoch.
 
Micha´s opinion is: “Firstly it’s of great importance to me to provide every spectator with his own association combined with every painting. It can be compared with a piece of music, which sets off different emotions for each of us.”
 
 Lobi concentrates his artistic activities mainly on oil painting, but also as an illustrator, graphic artist and portraitist he has achieved something truly amazing.
 
 
Exhibitions:
 
2008  „Carrousel du Louvre” – Paris
2008 „Art en Capital” – Paris
2008 „Salon des Artists Independants”, Grand Palais – Paris
2009 „Dreamscapes” – Amsterdam
2010 iPax 2010 – Viechtach
2010 Imaginaire, Copenhagen
2010–2011 Brafa Art Fair – Brussels
2011 „Magical Dreams” – Poland
2013 „Magical Dreams” – Poland
2015  „Dreamscape” – Amsterdam
2015  „Magical Dreams” – Poland
2017 „Freakshow” – Copenhagen
2017  „Magical Dreams” – Poland
2018 Art & Antique Art Fair Residenz – Salzburg
2019 Art & Antique Art Fair Hofburg – Vienna
2019 „Magical Dreams” – Poland

There are 4 products.

Showing 1-4 of 4 item(s)