List of products by MALINOWSKI ANDRZEJ

urodził się w Warszawie w 1947 roku. W 1973 roku po uzyskaniu dyplomu Warszawskiej ASP na wydziale Ilustracji, wyjechał do Paryża, gdzie do dnia dzisiejszego mieszka i tworzy. Pierwszy okres pobytu we Francji artysta poświęcił na działania w dziedzinie kierownictwa artystycznego, tworzeniu pokazów audiowizualnych, programów telewizyjnych, grafiki, ilustracji i plakatu. Za osiągnięcia w wymienionych dziedzinach został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Festival de Deauville, Grand Prix Martini, Trophée Mecanorma, d'Amnesty International, JCA – Japonia, „Meilleur Affichage”.

urodził się w Warszawie w 1947 roku. W 1973 roku po uzyskaniu dyplomu Warszawskiej ASP na wydziale Ilustracji, wyjechał do Paryża, gdzie do dnia dzisiejszego mieszka i tworzy. Pierwszy okres pobytu we Francji artysta poświęcił na działania w dziedzinie kierownictwa artystycznego, tworzeniu pokazów audiowizualnych, programów telewizyjnych, grafiki, ilustracji i plakatu. Za osiągnięcia w wymienionych dziedzinach został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Festival de Deauville, Grand Prix Martini, Trophée Mecanorma, d'Amnesty International, JCA – Japonia, „Meilleur Affichage”.
Andrzej Malinowski pełnił funkcje prezesa francuskich organizacji artystycznych i wielokrotnie zapraszany był do jury w konkursach np. przewodniczący jury w konkursie „Le plus beau dessin pour le Planétarium” Paris – La Villette, od 1986 roku członek jury Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Filmowej w konkursie nagród filmowych Cezary,
przewodniczący jury w narodowym „Affiche de cinéma” pour la Caisse d'Epargne, 1983 – 1986 wiceprzewodniczący jury „Des illustrateurs associes”, 1989,1990 członek i przewodniczący jury „ Festival de l'image de Film à Chalon sur Saône”, 2003 przewodniczący jury salonu „Artistique” w Centre National Lartigue.
Pracował dla światowej sławy reżyserów filmowych: Andrzeja Wajdy, Andrieja Tarkowskiego, Bernando Bertolucciego, Frères Taviani, Luca Bessona (Cezar w kategorii najlepszy plakat 1989 – Wielki Błękit) i Jean-Jacques Beineix'a.
 
Od 1990 roku Andrzej Malinowski zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym, szybko zdobywając sławę i uznanie kolekcjonerów.  Obecnie obrazy znajdują się w prestiżowych Galeriach Paryża: Galeries Bartoux, Marciano Contemporary – Champs Elysées, Avenue Matignon, Place des Vosges ale również w Saint Paul-de-Vence, Honfleurs, La Baule i Pont Aven.
Równolegle artysta współpracował z międzynarodową grupą wizjo-oniryczną «Libellule»
i uczestniczył wielokrotnie w Salonach Paryskich (Art en Capital, Grand Palais).
 
Dzieła Andrzeja Malinowskiego będąc już w kolekcjach światowych (USA, Japonia, Argentyna itd.) zaczynają się pojawiać coraz częściej w Polsce i ten artystyczny «powrót do kraju» jest dla niego powodem do dumy, szczególnie, iż jego dzieła nasycone są polskością.
 
Malarstwo Andrzeja Malinowskiego cechuje rzadka maestria choreografii jego postaci, subtelność ich ekspresji, gra światłocieni, kompozycja i bogactwo kolorystyczne.
 
Pokazy audiowizualne i telewizja : Dyrektor artystyczny ILLUSTRATION, spektakl „ Franchir l'Espace” na zlecenie Ministerstwa Kultury; 1989 „Star Ball et Dismoitout” dlapour Planétarium du même site. Stworzenie identyfikacji wizualnej programu TF1 OKAVANGO - światowy rozwój USHUAIA przez Nicolasa HULOTA. Dyrektor artystyczny programu „Moje miasto, które na mnie patrzy” - N.H., Prasa francuska CANAL + „Emission NULLE PART AILLEURS”, 1990
Referencje wydawnicze w Polsce: Album «Malarstwo Polskie 2019» wydawnictwo
Promocjaart i Kwartalnik «ARTYSTA I SZTUKA» 2020, n° 32.
 
ANDRZEJ MALINOWSKI was born in Warsaw in 1947.
In 1973, after receiving his diploma from the Warsaw Academy of Fine Arts, Faculty of Illustration, he left for Paris, where he lives and works to this day.
The artist devoted his first period of stay in France to activities in the field of artistic management, creating audiovisual shows, television programmes, graphic illustrations and posters. For his achievements in the aforementioned fields, he was honoured with many awards and distinctions, including among others. m.in. Festival de Deauville, Grand Prix Martini, Trophée Mecanorma, d’Amnesty International, JCA – Japonia, „Meilleur Affichage”.
Andrzej Malinowski served as president of French artistic organisations and he was repeatedly invited to be a jury member in competitions, e.g. chairman of the jury in the competition "Le plus beau dessin pour le Planétarium" competition Paris - La Villette, since 1986 member of the jury Academy of Fine Arts and Film Academy in the César Film Awards competition, president of the jury in the national "Affiche de cinéma"pour la Caisse d’Epargne,, 1983 - 1986 vice-president of the jury of "Des illustrateurs associes", 1989,1990 member and chairman of the jury of the wiceprzewodniczący jury „Des illustrateurs associes”, 1989,1990 a jury member “Festival de l’image de Film à Chalon sur Saône”,  2003 president of the jury of the Salon "Artistique" at the Centre National Lartigue.
He worked for the most famous film directors: Andrzej Wajda, Andrei Tarkovsky, Bernando Bertolucci, Frères Taviani, Luc Besson (César Award for Best Poster 1989 - The Big Blue) and Jean-Jacques Beineix.
Since 1990 Andrzej Malinowski has dealt only with easel painting, quickly gaining fame and recognition among collectors.  Currently, his paintings can be found in prestigious Parisian galleries: Galeries Bartoux, Marciano Contemporary - Champs Elysées, Avenue Matignon, Place des Vosges but also in Saint Paul-de-Vence, Honfleurs, La Baule and Pont Aven.
At the same time, the artist collaborated with the international visionary-noir group "Libellule" and participated many times in the Paris Salons (Art en Capital, Grand Palais).
 
The works of Andrzej Malinowski, being already in world collections (USA, Japan,
Argentina, etc.) begin to appear more and more often in Poland, and this artistic " return to the country" is a source of pride for him, especially as his works are saturated with Polishness.
Andrzej Malinowski's painting is characterised by a rare mastery of choreography of his figures, subtlety of their expression, play of chiaroscuro, composition and richness of colours.
Audiovisual shows and television : Artistic director of ILLUSTRATION, the show Franchir l’Espace" commissioned by the Ministry of Culture; 1989 "Star Ball et Dismoitout" for pour Planétarium du même site. Creation of the visual identity of the TF1 programme OKAVANGO - worldwide development of USHUAIA by Nicolas HULOT. Artistic director of the programme "The city that looks at me". - N.H., French press CANAL + "Emission NULLE PART AILLEURS", 1990


There are 3 products.

Showing 1-3 of 3 item(s)