List of products by SĘTOWSKI MIKOŁAJ

ukończył Akademię Jana Długosza w Częstochowie, w katedrze malarstwa sztalugowego. Jest członkiem czteroosobowej grupy DREAMERS, z która realizuje monumentalne murale na terenie całej Polski (Wieża Babel Częstochowa, Strażnik Miasta w Szczecinku, Granice Światów w Częstochowie). Debiutował indywidualną wystawą w galerii Of Art w rodzinnym mieście, gdzie jego prace spotkały się z pozytywnym odbiorem. "Jest to zbiór prac o różnej treści i z różnych okresów mojej działalności artystycznej, stąd trudno było przypisać wystawie przewodni, jednoznaczny tytuł" stwierdza artysta. Przy tworzeniu swoich dzieł kieruje się twórczym przypadkiem, próbuje stworzyć swój własny język przekazu, nie przecierając przy tym szlaków ojca – Tomasza Sętowskiego.

MIKOŁAJ SĘTOWSKI ukończył Akademię Jana Długosza w Częstochowie, w katedrze malarstwa sztalugowego. Jest członkiem czteroosobowej grupy DREAMERS, z która realizuje monumentalne murale na terenie całej Polski (Wieża Babel Częstochowa, Strażnik Miasta w Szczecinku, Granice Światów w Częstochowie). Debiutował indywidualną wystawą w galerii Of Art w rodzinnym mieście, gdzie jego prace spotkały się z pozytywnym odbiorem. "Jest to zbiór prac o różnej treści i z różnych okresów mojej działalności artystycznej, stąd trudno było przypisać wystawie przewodni, jednoznaczny tytuł" stwierdza artysta. Przy tworzeniu swoich dzieł kieruje się twórczym przypadkiem, próbuje stworzyć swój własny język przekazu, nie przecierając przy tym szlaków ojca – Tomasza Sętowskiego.

Poszukując nowych rozwiązań tworzy monumentalne kompozycje architektoniczno-pejzażowe, które obudowuje charakterystycznymi dla siebie formami geometryczno-kubistycznymi. Scenograficzny charakter dzieł ujawnia zamiłowanie do rekwizytorni teatralno-filmowej, która wzbogaca obraz i zaciekawia widza.


MIKOŁAJ SĘTOWSKI Graduated from the Jan Długosz Academy in Częstochowa. He is a member of the
four-person DREAMERS group, with which he creates monumental murals all over Poland (Tower of Babel in Częstochowa, City Guardian in Szczecinek, Borders of Worlds in Częstochowa). He debuted with an individual exhibition at the Of Art gallery in his hometown, where his works were positively received. “It is a collection of works of various content and from different periods of my artistic activity, hence it was difficult to assign
a leading, unambiguous title to the exhibition,” states the artist. When creating his works,
he is guided by creative chance and tries to create his own language of communication,
not crossing the paths of his father – Tomasz Sętowski.

There is 1 product.

Showing 1-1 of 1 item(s)