List of products by VARDIKYAN TIGRAN

artysta pochodzący z Armenii, gdzie zdobył wyższe wykształcenie artystyczne (Erywań). Wyemigrowal na początku lat 90-tych i zauroczony Polską postanowił tu zamieszkać i tworzyć. W kręgu jego zainteresowań obok malarstwa znajdują się: rysunek satyryczny, ilustracja książkowa i prasowa. Współpracował z bielskimi wytwórniami filmów animowanych przy kreacji i animacji postaci rysunkowych. Wiele lat współpracował z prasą, zyskując sławę jako świetny karykaturzysta i autor rysunków satyrycznych. W jego dorobku twórczym znaleźć również grafikę, rysunek i wiele innych pokrewnych technik.

TIGRAN VARDIKYAN artysta pochodzący z Armenii, gdzie zdobył wyższe wykształcenie artystyczne (Erywań). Wyemigrowal na początku lat 90-tych i zauroczony Polską postanowił tu zamieszkać i tworzyć. W kręgu jego zainteresowań obok malarstwa znajdują się: rysunek satyryczny, ilustracja książkowa i prasowa. Współpracował z bielskimi wytwórniami filmów animowanych przy kreacji i animacji postaci rysunkowych. Wiele lat współpracował z prasą, zyskując sławę jako świetny karykaturzysta i autor rysunków satyrycznych. W jego dorobku twórczym znaleźć również grafikę, rysunek i wiele innych pokrewnych technik.

Po latach eksperymentowania z materią, poświęcił się całkowicie malarstwu olejnemu, tworząc dzieła o tematyce fantastycznej, surrealistycznej, nawiązuje w technice do dawnych mistrzów, spośród których jako wzorce wymienia Leonarda da Vinci, Velázqueza oraz Rembrandta.

Ma swoim koncie ma ponad 30 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w m.in. w zbiorach Watykańskich oraz w kolekcji Prezydenta Polski B. Komorowskiego.

Tigran jest artystą niezwykłym, skromnym i nieświadomym swojej mocy. Porusza się w świecie magicznych wizji i postaci, jakby były one rzeczywistością, wręcz codziennością. Jego wrażliwość pozwala mu widzieć to, co dla innych ukryte, czuć mocniej i przekraczać granice

"normalności". Jednak przelewając swoje senne wizje na płótna, staje się perfekcyjnym strategiem, pracoholikiem uzależnionym od swojego ziemskiego raju-pracowni.

Tigran Vardikyan is an artist from Armenia, where he received his higher education in art (Yerevan). He emigrated at the beginning of the 90s and enchanted by Poland he decided to live and create here. His interests, apart from painting, include satirical drawing, book and press illustration. He has cooperated with animation film studios in Bielsko in creating and animating cartoon characters. For many years, he cooperated with the press, gaining fame as an excellent caricaturist and author of satirical drawings. In his artistic output one can also find graphics, drawing and many other related techniques.

After years of experimenting with matter, he devoted himself entirely to oil painting, creating works of fantastic and surrealist themes. In his technique, he refers to the old masters, among whom he mentions Leonardo da Vinci, Velázquez and Rembrandt as models.

He has had over 30 solo exhibitions in Poland and abroad. His works can be found, among others, in the collection of the Vatican and the collection of the President of Poland B. Komorowski.

Tigran is an extraordinary artist, modest and unaware of his power. He moves in the world of magical visions and figures, as if they were reality, even everyday reality. His sensitivity allows him to see what is hidden to others, to feel more strongly and to cross the boundaries of "normality". However, by transferring his dreamy visions Into canvases, he becomes a perfect strategist, a workaholic addicted to his earthly paradise - his studio.

There are 2 products.

Showing 1-2 of 2 item(s)