List of products by WIDEŁKA ADAM

Urodził się w 1961 roku. Jest zdobywcą Grand Prix III - go Ogólnopolskiego Biennale Pasteli w Nowym Sączu.
Artysta zajmuje się malarstwem pastelowym i rysunkiem oraz malowaniem pastelami na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Obrazy zewnętrzne tworzone są na płytach cementowo-włóknistych unikalną techniką własną, odporną na warunki atmosferyczne.

ADAM WIDEŁKA Urodził się w 1961 roku. Jest zdobywcą Grand Prix III - go Ogólnopolskiego Biennale Pasteli w Nowym Sączu.
Artysta zajmuje się malarstwem pastelowym i rysunkiem oraz malowaniem pastelami na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Obrazy zewnętrzne tworzone są na płytach cementowo-włóknistych unikalną techniką własną, odporną na warunki atmosferyczne.
Artysta stosuje także, oryginalną technikę kolorystyczną, która zaciera właściwe sobie „fotograficzne” linie, na rzecz przenikających plamę miękkich świateł. W Jego obrazach mamy do czynienia z takim trudem malarskim, który wydawał się zanikać w XX wieku. Tymczasem to, czego brak od dawna, jest tym, czego najbardziej trzeba... potrzeba renesansu Piękna.

ADAM WIDEŁKA was born in 1961. He is the Grand Prix winner of the III National Biennale of Pastel in Nowy Sącz. The artist works with pastels and drawing , he also paints on internal and external plasters. External paintings are created on cement-fiber boards with a unique, weather-resistant technique. The artist uses original color technique that blurs the proper photographic lines, in favor of penetrating stains of soft lights. In his paintings we are dealing with such a pain of creation that seems to fade in the twentieth century. In the meantime, what is missing for a long time is the renaissance of Beauty.

There are 3 products.

Showing 1-3 of 3 item(s)