List of products by WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF

ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiował u prof. M. Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem J. Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Toruniu.
Sam artysta mówi: Myślę, że malarz powinien malować nie tylko to, co przed sobą widzi lecz to co widzi w sobie. Dlatego w swoich obrazach staram się tworzyć nieokreśloną, melancholijną tęsknotę za odległą przeszłością.

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiował u prof. M. Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem J. Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Oddział w Toruniu.
Sam artysta mówi: Myślę, że malarz powinien malować nie tylko to, co przed sobą widzi lecz to co widzi w sobie. Dlatego w swoich obrazach staram się tworzyć nieokreśloną, melancholijną tęsknotę za odległą przeszłością.
Zauważalne jest to, że Wiśniewski operuje paletą barw niebieskich, fioletów, różów itp. Jego barwa w połączeniu z ulubionymi rekwizytami ma być barwą zawsze symboliczną. O znaczeniu swojej kolorystyki w obrazach wyraża się następująco: Mój kolor niebieski jest nie tylko barwą perspektywiczną, barwą nie wdzierającą się w głąb lecz pociągającą w dal. Błękit w połączeniu z zielenią razem stają się duchowe, odnoszą się do chwili przeszłości i przyszłości, pasują one do niespokojnej tęsknej wrażliwości i samotności. Natomiast szereg figur mówiąc najprościej, jest wyznacznikiem podkreślającym niepewność upływającego czasu i swoistej gry ludzkiego losu.
Nagradzany był wielokrotnie na przeglądach artystycznych w kraju. W 2008 roku zdobywa Nagrodę Prezydenta Miasta za obraz pt. „Pustki”. Rok później na VI Triennale Plastyki Włocławskiej otrzymuje Wyróżnienie. W XVII edycji w 2010 roku „Włocławskich impresji” jest laureatem pierwszej nagrody za malarski obraz pt. „Spotkanie”.


KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI graduated from the Faculty of Fine Arts at the Copernicus University in Toruń (Poland). He studied painting in the master class of Prof. M. Ziomka, and drawing under the direction of J. Gołasia. He is a member of the Association of Polish Artists in Toruń.
Krzysztof Wiśniewski says: I think the painter should paint not what he sees, but only what he sees in himself. That’s why, I try to create in my paintings an indefinite, melancholy longing for the distant past.
It is noticeable that Wiśniewski uses a palette of blue, violet and pink colours. His tones in combination with the favorite props, is always the symbolic color. Great example of the meaning of coloring in his paintings is follow:
My blue color is not only a perspective color, it’s a color that does not penetrate deep but pulls away. Blue combined with green become spiritual, relate to the past and future, they fit into anxious longing, sensitivity and loneliness. On the other hand, a series of figures, simply speaking, is an indicator of the uncertainty of the passing time and the particular play of human fate.
Krzysztof Wiśniewski was rewarded many times in national artistic contests. In 2008 he won the Mayor's Prize for painting " "Emptiness". One year later, at the VI Triennale of Fine Arts in Włocławek he received Honorable Mention. In the 17th edition of art. competition "Impressions of Włocławek" Wiśniewski is the winner of the first prize for the painting titled "Meeting”.

There are 2 products.

Showing 1-2 of 2 item(s)