Wystawa Magical Dreams została zapoczątkowana w 2011 r. Pierwsza edycja wystawy spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem tak artystów, jak i publiczności oraz kolekcjonerów. W wystawie, do tej pory, wzięło udział wielu świetnych artystów magicznego realizmu z Polski, Europy, Rosji, Ukrainy, Meksyku i USA. Wśród nich byli: Angerer der Ältere (Niemcy), Karol Bąk, Silvano Braido (Włochy), Claus Brusen (Belgia) – założyciel Museum Fantasmus, Victoria Francisco (Czechy), Igor Grechanyk (Ukraina), Peter Gric (Austria), Stephanie Henderson (USA), Krzysztof Izdebski-Cruz, Gianni Gianasso (Włochy), Bronisław Giefert, Jarosław Jaśnikowski, Dariusz Kaleta, Kazimierz Kalkowski, Steven Kenny (USA), Marcin Kołpanowicz, Tomek Alen Kopera, Jarosław Kukowski, Rick Lelieveld (Holandia), Jacek Lipowczan, Micha Lobi (Rosja), Brigid Marlin (W. Brytania), Borys Michalik, Voytek Nowakowski (Kanada), Peter van Oostzanen (Holandia), Jose Parra (Meksyk), Graszka Paulska, Daniel Pielucha, Leo Plaw (Niemcy), Otto Rapp (Niemcy), Jolanda Richter (Austria), Tim Roosen (Belgia), Tomasz Sętowski, Reinhard Schmid (Niemcy), Alina Sibera, Joanna Sierko-Filipowska, Liba W. Stambollion (Francja), Józef Stolorz, Dariusz Ślusarski, Krzysztof Wiśniewski, Mariusz Zdybał.

Na wystawę MAGICAL DREAMS są zapraszani, nie tylko malarze, ale również rzeźbiarze, ceramicy i twórcy szkła artystycznego. Wystawa MAGICAL DREAMS odwiedziła, podczas trzech ostatnich edycji takie miasta, jak: Turyn, Almese (Włochy), Viechtach i Wolnzach (Niemcy), Warszawa, Wrocław, Włocławek i Kołobrzeg. Wszędzie spotykała się z dużym zainteresowaniem tak publiczności, jak i kolekcjonerów.