COMAND PATRIZIA

PATRIZIA COMAND ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Brera (Włochy) w 1972 roku.
W 1991 roku z Wenecji przeprowadza się na dłuższy czas do Ameryki Środkowej (El Salvator, Guatemala i Meksyk). Właśnie te kraje wywarły na artystkę największy wpływ, radykalnie ją przeobrażając, tym samym zmieniając interpretację światła i koloru w jej twórczości, która w tym okresie oscylowała wokół niezwykle ekspresyjnych portretów seniorów, kobiet, dzieci i “campesinos” .
Po powrocie do Włoch jej działalność wystawiennicza, skupiająca się od tego czasu na tematyce fantastycznej, koncentruje się na rynku zagranicznym: od Europy (Austria, Belgia, Białoruś, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Czechy, Hiszpania, Szwajcaria, Węgry), po Japonię i Turcję (gdzie w 2005 roku zdobywa 1 nagrodę w Biennale Ankary) oraz Maroko i Meksyk.
W 2007 roku wystawiła na elewacji Duomo w Mediolanie dwa ogromne płótna (10x20m każdy) zatytułowane “Niebo nad Mediolanem”, które obecnie znajdują się w Watykanie.
Oprócz nagród zagranicznych, twórczość artystki zostaje doceniona również we Włoszech. Wystawia podczas 54° BIENNALE W WENECJI, w 2011 roku, EXPO w Mediolanie, w 2015 r. oraz TRIENNALE w Rzymie, w 2017 r.
Równolegle do twórczości o charakterze fantastycznym, zajmuje się cały czas porteretami. Jej obrazy przedstawiające papieża Benedykta XVI (2005) oraz papieża Franciszka (2013) znajdują się w “Sali Papieskiej” Bazyliki Superga w Turynie. W 2016 roku artystka wystawiła portret nagrodzonej Noblem Rity Levi Montalcini w FRAUENMUSEUM w Bonn (Niemcy).
W 2014 roku Patrizia kończy wielkie dzieło “Statek Szaleńców” o wymiarach 2x9 metrów, które wystawione jest w ważnych salach ekspozycyjnych takich jak: Fondazione FGS , Labirinto della Masone oraz Museo di Palazzo Cipolla w Rzymie.
Jej obrazy znajdują się w kolekcjach publicznych oraz prywatnych we Włoszech i za granicą oraz jest obecna w Archiwum “National Museum of Women in the Arts” w Waszyngtonie (USA).
 
 ITALY
 
PATRIZIA COMAND, Corbetta (Mi), si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1972.
Nel 1991, da Venezia, si trasferisce per un lungo periodo in Centro America (El Salvador, Guatemala e Messico). Ed è proprio il soggiorno in quei paesi che influenzerà d’ora in poi, cambiandola radicalmente, l’interpretazione della luce e dei colori nelle sue opere, che in quel periodo si focalizzano su ritratti di vecchi, donne, bambini e “campesinos” di grande impatto espressivo.
Tornata in Italia , la sua attività espositiva, incentrata da ora su opere di orientamento più decisamente fantastico, si sposta prevalentemente all’estero:  dall’Europa  (Austria, Belgio, Bielorussia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, Ungheria), al Giappone sino alla Turchia (dove nel 2005 riceve il 1° premio alla Biennale di Ankara), al Marocco e al Messico.
Nel 2007 espone sulla facciata del Duomo di Milano 2 grandi “teleri” (m.10 x 20 cad.) intitolati “Il cielo sopra Milano” che si trovano ora in Vaticano.
Oltre che all’estero il suo lavoro riceve importanti riconoscimenti anche in Italia partecipando a molte importanti esposizioni tra cui la 54°BIENNALE  di Venezia nel 2011, all’ EXPO nel 2015, e alla TRIENNALE di Roma nel 2017.
Parallelamente a quello più personale e fantastico, c’è un genere che non ha mai abbandonato, quello della ritrattistica. Suoi sono i ritratti ufficiali del Pontefice BENEDETTO XVI° (2005)), e di papa FRANCESCO (2013) per la “Sala dei Papi” della Basilica di Superga (To). Nel 2016 espone il ritratto del Premio Nobel RITA LEVI MONTALCINI al FRAUENMUSEUM di Bonn (Germania).
Nel 2014 termina LA NAVE DEI FOLLI , una grande opera di 2 metri x quasi 9 di lunghezza, che comincia un iter espositivo molto intenso, viene infatti presentata in importanti sedi, tra cui la Fondazione  FGS , il Labirinto della Masone del famoso editore internazionale FRANCO MARIA RICCI e il Museo di Palazzo  Cipolla a Roma.
Dal 2006 fa parte del gruppo internazionale “Libellule” che espone annualmente al Grand Palais di Parigi.
Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero ed  è presente nell’Archivio del “National Museum of Women in the Arts” di Washington (USA).

Aktywne filtry