LOBI MICHA

MICHA LOBI urodził się w 1966 roku, na Syberii. Obecnie mieszka i pracuje w Rosji.
Już jako młody chłopak interesował się malarstwem, co nie do końca podobało się jego rodzicom.
M. Lobi studiował fizykę i matematykę na uniwersytecie, następnie po ukończeniu służby wojskowej rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych. Na jego sposób myślenia, inspirację oraz ideał piękna mieli wpływ niemieccy malarze Dürer
i Holbein, jak i również flamandzkie malarstwo XV i XVI wieku.
W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często pracowali według zleceń, Micha Lobi kieruje się tylko
i wyłącznie własną inspiracją. Swoje prace traktuje jako rodzaj martwej natury, gdzie zamiast waz i owoców umieszcza różne elementy i postacie z okresu średniowiecza oraz epoki nowożytnej.
Micha: „Po pierwsze bardzo ważne jest dla mnie zapewnienie każdemu widzowi jego własnego skojarzenia w połączeniu
z każdym obrazem. Można to porównać do utworu muzycznego, który wywołuje u każdego z nas inne emocje.”
Lobi koncentruje swoją działalność artystyczną głównie na malarstwie olejnym, ale także jako ilustrator, grafik i portrecista osiągnął coś naprawdę niesamowitego.

Aktywne filtry