List of products by PIERCHAŁA LECH

urodzony w 1980 roku w Rybniku. Studia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Katedra malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego (2005). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, metaloplastyką, sztuką współczesną, grafiką komputerową oraz pedagogiką sztuki. Humanista i umysł ścisły w jednym, melancholik. Pasjonat jazz fusion-u i muzyki klasycznej, która zawsze towarzyszy mu w pracy twórczej.
Bierze drugi raz udział w Magical Dreams.

urodzony w 1980 roku w Rybniku. Studia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Katedra malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego (2005). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, metaloplastyką, sztuką współczesną, grafiką komputerową oraz pedagogiką sztuki. Humanista i umysł ścisły w jednym, melancholik. Pasjonat jazz fusion-u i muzyki klasycznej, która zawsze towarzyszy mu w pracy twórczej.
Bierze drugi raz udział w Magical Dreams.

LECH PIERCHAŁA Born in 1980 in Rybnik. Studies at the Artistic Faculty of the Art Institute of the Silesian University in Cieszyn. Faculty of Painting. Diploma in the atelier of Prof. Jerzy Wroński (2005). Active in drawing, painting, metalwork, contemporary art, computer graphics and art pedagogy. A humanist and an exact mind in one, a melancholic. Passionate about jazz fusion and classical music, which always accompanies him in his creative work.
He is taking part in Magical Dreams for the second time.

There are 2 products.

Showing 1-2 of 2 item(s)