List of products by PŁONKA MIŁOSZ

Artysta jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1990-92 studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni rzeźby Alojzego Gryta. Studia kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka i prof. Jana Kucza, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Uzyskał również aneks do dyplomu w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Sienickiego. Na twórczość artysty duży wpływ wywarły prace rzeźbiarzy: Jędrzeja Wowry, Edwarda Sutora, Antoniego Rząsy i Władysława Hasiora, z których twórczością spotkał się we wczesnym okresie zafascynowania sztuką.

MIŁOSZ PŁONKA, rzeźbiarz, malarz i ilustrator.

Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych, państwowych oraz kościelnych w Polsce i za granicą. Współpracuje z galeriami: Art in House, Beskidzką Galerią Sztuki w Szczyrku – Bator Art Gallery, Klitką Atelier w Warszawie oraz Sculpture Network - Europejską platformą rzeźby współczesnej .

Artysta obecnie mieszka i tworzy w Warszawie, niemniej regularnie powraca w rodzinne strony w Beskidzie Małym, gdzie się urodził w 1969 r. i spędził młodość, również tam szukając inspiracji.

Tematyka rzeźb i obrazów Miłosza Płonki wywodzi się również ze sztuki Dalekiego Wschodu. Ten wpływ jest szczególnie widoczny w pracach powstałych podczas rocznego stypendium artysty w Indiach, które mają dla niego szczególne znaczenie: “Dwa Kamienie Buddy”, praca została nabyta przez Uniwersytet w Benaresie, “Budda kreacyjny 2000”, który zdobi dziedziniec „Oazy Orientalnej” Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz  „Budda Niekonceptualny”, który znalazł swoje miejsce w galerii "Baśta T" w Komarnie na Słowacji.

Artysta jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1990-92 studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni rzeźby Alojzego Gryta. Studia kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka i prof. Jana Kucza, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Uzyskał również aneks do dyplomu w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Sienickiego.

Na twórczość artysty duży wpływ wywarły prace rzeźbiarzy: Jędrzeja Wowry, Edwarda Sutora, Antoniego Rząsy i Władysława Hasiora, z których twórczością spotkał się we wczesnym okresie zafascynowania sztuką.

Tematem większości prac rzeźbiarskich artysty jest człowiek. Realność jego postaci najczęściej bywa rozmyta, zamglona - celowo gubiona poprzez operowanie elementami geometrycznymi, załamaniami i deformacją. Rzeźbiarz poddaje wizerunek człowieka rozmaitym zabiegom artystycznym, wynikającym z wnikliwej analizy psychologicznej. Postacie bohaterów przedstawianych przez artystę nabierają wieloznaczności, stają się przedmiotem wielu możliwych interpretacji.

W malarstwie artysta uważa kolor za wartość autonomiczną. Jego abstrakcje, malowane z energią i radością, wibrują kolorami tęczy, wnosząc w monotonię życia elementy optymizmu i dynamiki oparte na pulsowaniu i przestrzennej grze form, światła i barw.  Inspiruje go również krajobraz, którego realistyczne jak i abstrakcyjne formy przenosi na płótno.

Jest wszechstronnym twórcą, dla którego rysunek jest również ważnym środkiem wyrazu. Rysuje portrety i krajobrazy za pomocą czarno-białych plam i linii.

Miłosz Płonka brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, plastycznych performensach i plenerach w kraju i za granicą, m.in. w Isny Algau (Niemcy), Saint Henri, Gaanat (Francja), Bratislava, Kremnica (Słowacja) i Varanasi (Indie).

 

Miłosz Płonka brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, plastycznych performensach i plenerach w kraju i za granicą, m.in. w Isny Algau (Niemcy), Saint Henri, Gaanat (Francja), Bratislava, Kremnica (Słowacja) i Varanasi (Indie).Artist, sculptor, painter, draftsman.
His works can be found in the private, church and state collections in Poland and abroad. Cooperates with galeries: Art in House, Bator Art Galery in Szczyrk, Klitka Atelier and Sculpture Network - Europe's platform for contemporary sculpture.
 
The artist currently lives and works in Warsaw, but regularly returns for the inspiration to his homeland - the Little Beskids, where he was born in 1969 and spent the youth. Sculptures and paintings are also inspired by the culture of the Far East. The influence can be seen particularly in works completed during his annual stay in India, when he has created sculptures that are particularly meaningful to him: "Two stone Buddha" which was purchased by the Benares Hindu University, "Buddha creative 2000" which is presented in the oasis of the Oriental and Pacific Asia Museum in Warsaw, and finally "Buddha not conceptual " which was part of the exhibition at Gallery "Basta T" in Komarno Slovakia.
Miłosz Płonka was graduated first from the famous School of Arts in Zakopane, named after Anthony Kenar. Following his graduation, he studied (1990-1992) at the Department of Ceramics and Glass at the Academy of Fine Arts in Wroclaw  in the studio of Professor Alojzy Gryt, and then from 1992 through 1996  continued studies in the Department of Sculpture at the Warsaw  Academy of Fine Arts, in the studios of Professor Adam Myjak and Professor Jan Kucz. In 1996, he was awarded a diploma with honors in sculpture from the studio of Professor Adam Myjak, with annex in Drawing and Painting from Professor Jacek Sienicki in Warsaw.
A great influence on the artist's work in the early period of his fascination with art has the works of sculptors: Jędrzej Wowra, Edward Sutor, Antonii Rząsa and Władysław Hasior.
The theme of most sculpture works of Miłosz Płonka is a man as a subject.
The reality of people is often blurred through abstraction and a dreamlike state evoked by using geometric refraction and distortion. Characters presented by the artist acquire different meaning, becoming the subject of many interpretations.
Paintings created by Milosz Plonka focus on colours, as an autonomous entity. His abstractions, painted with energy, passion and joy, allow the rainbow of colours to vibrate and come to life. They lift the monotony of life by injecting elements of optimism and dynamism based on spatial forms of the game, light and colour.
He also paints realistic images, especifically landscapes.
Plonka is a versatile artist for whom drawing is also an important medium. He draws portraits and landscapes using black and white spots and lines.
Miłosz Płonka participated in individual and collective exhibitions, fine arts performances and outdoor activities across Poland and abroad, i.e. in Isny Algau (Germany), Saint Henri, Gaanat (France), Bratislava, Kremnica (Slovakia), and Varanasi (India).

There are 2 products.

Showing 1-2 of 2 item(s)